Manager die schoonmaakinstructies aangeeft met respect voor mens en natuur.

Respect voor mens en milieu

Elke onderneming moet concrete maatregelen nemen, waaruit haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu blijkt. Doordat we in de schoonmaaksector actief zijn, nemen we de sleutelrol die we kunnen en moeten vervullen op milieuvlak heel ernstig.

iso14001

ISO 14001-certificering

We hebben de certificering ISO 14001:2015 behaald. Zo verlagen we de milieu-impact van onze activiteiten door middel van een duurzaam en verantwoordelijk aankoopbeleid, de toepassing van goede praktijken, een optimaal afvalbeheer en een rationele vervoersplanning.

Clean Power maakt gebruik van duurzame en milieuverantwoorde producten.
iso26000

ISO 26000-norm

Krachtens de richtlijnen van de ISO 26000-norm bepalen we onze strategie en doelstellingen op basis van onze bedrijfswaarden, hanteren we een beleid van strikte eerbiediging van de mensenrechten, bieden we ons personeel de beste arbeidsomstandigheden en zien we toe op de toepassing van goede handelspraktijken en op de bescherming van onze klanten.

Clean Power voert een beleid van strikt respect voor de mensenrechten.

Maatschappelijk beleid

Clean Power is een professioneel schoonmaakbedrijf dat sinds 1995 in België actief is; daarnaast heeft het ook vestigingen in het Groothertogdom Luxemburg en Parijs.

Bewust van haar primordiale rol op maatschappelijk – en milieuvlak engageerde Clean Power zich met een certificatie ISO 14001 voor de klanten die ernaar vragen en zijn administratieve diensten.

Onze visie

Clean Power garandeert zijn klanten:

  • een voortdurende verbetering van de milieuprestaties,
  • milieubescherming, strijd tegen de klimaatverandering en voorkomen van vervuiling,
  • naleven van de gelijkvormigheidsverplichtingen

Ons engagement

Vanuit de optiek van maatschappelijke verantwoordelijkheid integreert Clean Power de richtlijnen van de ISO-norm 26000 dagelijks in zijn sociaal management.

Om zijn doelstellingen te verwezenlijken, volgt Clean Power het volgende beleid:

Leefomgeving

Onze onderhoudsproducten beter beheren en gebruiken; de impact verminderen van de mobiliteit die onze activiteiten met zich meebrengen; de plaatselijke sorteervoorschriften van onze klanten respecteren; ons gebruik van milieuvriendelijke onderhoudsproducten promoten bij de klanten; een duurzaam en verantwoord aankoopbeleid voeren.

Veiligheid en gezondheid

Goede praktijken en instructies invoeren voor het gebruik van de producten en reinigingstechnieken; keuze van ergonomische instrumenten.

Duurzame consumptie

De voorkeur geven aan milieuvriendelijke en/of biologische producten, zowel voor de dienstverlening aan de klant als intern.

Kwaliteitsvolle service

Een kwaliteitsservice aanbieden en luisteren naar de behoeften en verwachtingen van klanten, personeel en betrokkenen.

Werkomstandigheden

Gunstige werkomstandigheden creëren, onder meer met stabiel werk, een gelijkwaardige behandeling, non-discriminatie en het ontwikkelen van menselijk kapitaal.

Deze aanpak is bedoeld vrijwillig en verenigende. Gemaakt met behulp van het personeel.
Clean Power voert op deze manier de voordelen van hogere kwaliteit door te investeren in menselijk kapitaal en technologie.
Clean Power stelt haar klanten voldoen aan de gezondheid, sociale en milieu-uitdagingen door het aanbieden van de prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid voor een eerlijke prijs.

Januari 2019,

Olivier Priem
Administrateur

Bescherming van de gezondheid en veiligheid van iedereen.

Behoud van het milieu.

Oog voor kwaliteit.

Onze diensten op maat

Professionele en industriële ruimten, ramen, prestaties voor de schoonmaak van auto’s, eenmalige prestaties ... Clean Power is van alle markten thuis. TAl onze medewerkers delen dezelfde waarden en een unieke ondernemingszin. We zetten ons dan ook elke dag ten volle in met maar één doel voor ogen: al onze klanten 100% tevredenstellen!

iso26000

ISO 26000

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Meer informatie
iso14001

ISO 14001

Gecertificeerde milieuprestaties.

Meer informatie
Clean Power-technicus die een auto schoonmaakt met zeep op een parkeerplaats.

Correct tegemoetkomen aan uw behoeften en eisen, dat is ons doel.

Vul ons contactformulier in, zodat we ons een optimaal beeld kunnen vormen van uw wensen.

Neem contact met ons op
Neem contact met ons op
©2024 Clean Power - BTW BE0455.485.373 - Alle rechten voorbehouden